Sted

Aalborg

Film om Underdanmark gør os klogere

Som en lang række andre, nyere danske film handler Thomas Vinterbergs 'Submarino', der har premiere i dag, om en verden befolket af alkoholikere, stofmisbrugere og kriminelle. Men gør filmene os klogere på de socialt udstødte, eller handler det blot om, at de er godt, dramatisk stof?

Lokalpolitisk nordkraft

Han er blevet beskyldt for at være hjernen bag protesterne over VK-regeringens politik, og har kaldt Lars Løkke Rasmussen syg i hovedet. Nordjydernes socialdemokratiske bykonge Henning G. Jensen fylder 60 år i dag

Uenighed om omlægning af styreform i de store byer

Der er bred politisk enighed om at ændre styreformen i landets største byer, men kommunalforsker og Aalborg-borgmester mener ikke styret, men København er problemet

Efter festen

Det er en række gældsatte og økonomisk nødlidende klubber, der humper ind i Superligaens korte og hektiske forårssæson

Universitetsledelse skal skabe værdi

I respekt for fagligheden bør universitetsledelser lægge beslutninger så langt ud i institut- og forskermiljøerne som muligt og etablere transparente og medinddragende beslutningsprocesser

Nu basker de hinanden

Under klimatopmødet gik politiet løs på demonstranter. Nu foregår opgøret indbyrdes. Det handler om afregningen for topmødeindsatsen

Løkke har lyttet til Ritt Bjerregaard

Ritt Bjerregaard har kaldt på en ændring af styreformen på Københavns rådhus i årevis. Nu har hun fået sin vilje

Den sure socialdemokrat

I modsætning til Mogens Lykketoft er vi i Dansk Folkeparti ikke så ekstremistiske, at vi ideologiserer og dæmoniserer vores modpart

Ny bestyrelsesformand

Lars Bonderup Bjørn er udnævnt til ny bestyrelsesformand på Aalborg Universitet

Specialeplan kan skævvride sundhedsvæsen

Offentlige sygehuse risikerer at miste prestigefulde specialer til privathospitaler, når Sundhedsstyrelsen udsender den første plan for, hvem der må udføre de mest avancerede operationer. Planen skal højne kvaliteten, men risikerer at skabe andenrangshospitaler, lyder kritikken

Sider