Sted

Askeby

LÆSERDEBAT

Til fælles bedste og fred 5. NOV. – »Hvad skal man stille op med de jøder, ingen vil huse efter anden verdenskrig?« spørger Ina Rosen i sit indlæg den 4...

LÆSERDEBAT

Forældrekrav 24. OKT. – Det var befriende at læse Ulla Finds artikel i Information den 11. oktober. Specielt positiv var opfordringen til at stille krav: nkrav om et års barselsorlov som i Sverige, om fornuftige orlovsordninger, flextidsordninger og periodisk nedsat arbejdstid samt forbedringer på SU-området...

LÆSERDEBAT

Pølsesnak 1. OKT. – For et par måneder siden anmeldte Information Jean-Baptiste Botuls lille bog om Immanuel Kants seksualliv. Jeg anede allerede uråd, da jeg så, at anmelderen ikke kunne stave til Kants fornavn, hvilket jeg dog forklarede for mig selv, ved at hun kun læst om ham på fransk...

Læserdebat

Folkehøjskoleloven 8. AUG. - Under læsning af Thomas Beck Sørensens artikler den 4. august henholdsvis nyhedsanalyse den 7. august. Melder der sig et spørgsmål vedrørende det hensigtsmæssige i en opdeling af højskolebevægelsen...

LÆSERDEBAT

Svensk krigstraume 22. JULI - Professor Jonas Frykman har i Information den 21. juli fra sin ghetto i det tidligere rigmandskvarter i Lund fordybet sig i identiteter, tilsyneladende til brug for et filosofisk korstog for EU, som lyder besnærende ligesom artiklens overskrift "Stedets poesi...

LÆSERDEBAT

Tab af viden 5. JUNI - E t stort og velkendt socialt problem har fået ny opmærksomhed. Vold mod kvinder. Opsamlinger af internationale undersøgelser tyder på, at problemet er udbredt i mange - måske de fleste lande i verden...

LÆSERDEBAT

Lex Edderkoppen - 1. maj. 6. MAJ - Det tilfældige sammenfald med hensyn til Edderkoppens afslutning 30. apr. og 1. maj, med fokusering på arbejderklassen, hvis denne overhovedet eksisterer endnu? Hele sceneriet omkring Edderkoppen har fået mig til at tænke på de vidt forskellige samfund der var dengang (omkring '50) og i dag...

LÆSERDEBAT

Debatten løbet af sporet *Tilhængere og modstandere af gensplejsede organismer lukker ørerne, når modparten kommer til orde. Dialog kræver, at tilhængerne imødekommer kritikken af, at gensplejsede organismer på nuværende tidspunkt kun ser ud til at være i industriens og landbrugets interesse...

Giv de 350 mio. til folkeskolen

*Hvis ikke forligsparterne bag folkeskoleforliget kan blive enige om anvendelsen af de 350 mio. kroner fra finanslovsforliget, vil de angiveligt ryge tilbage til Lykketofts kasse. Giv dog pengene til folkeskolen og fri os fra flere af de dødssyge forsøg med at blande skole og fritid - kassetænkning forklædt i gevandter af "leg og lær", "helhedsskole"...

LÆSERDEBAT

Humanitær hjælpeaktion Freudiansk fortalelse: "Og så er det i dag et år siden, at NATO gik i krig i Kosovo." DR, radionyhederne kl. 7.00 den 24. marts 2000. Bent Jørgensen Hårbøllevej 60 4792 Askeby Et år efter bomberne 24...

Sider

Mest læste

  1. I 1994 tilbød den tyske kunstsamler, Rene Block, den daværende direktør for Statens Museum for Kunst, Allis Helleland, sin unikke Fluxus-samling, men fik afslag. Nu kan en overordentlig sprælsk del af den beses i Fanefjordgade på Møn