Sted

Basel

15. marts 2002

NEKROLOGER

Marion Gräfin Dönhoff, 92 *En af Tysklands største journalister har lagt pennen. I mere end 50 år formåede ’die Gräfin’ som politisk journalist, chefredaktør og medudgiver af ugeavisen Die Zeit at præge det (vest)tyske demokrati og den offentlige diskussion...
14. november 2001

Kulturarv tilintetgjort

Præislamisk kunst i Afghanistan er enten systematisk tilintetgjort eller bombarderet som ’collateral damage’ eller bragt ud af landet som smuglergods
27. september 2001

Befri storbyen

Sporvogn og letbane er en nødvendighed for at befri storbyen for støj og møg
16. juni 2001

Selvbeskuelse

Den norske maler Odd Nerdrum gør oprør mod kunsten. Han benævner sig Kitsch-maler og henter sit billedsprog i fortiden
8. maj 2001

Mellem værksted og verden

Bred tilslutning til ideen om et litteraturhus i København. Hvis Magdeburg kan, kan vi også
11. april 2001

Glæden ved at vandre med pennen

Digtere har det fint, når de skriver essays – det ses i Borup Jensens kulturelefant
26. marts 2001

Det racistiske sludder

Fortidens syndefald kan gøre os klogere – hvis fortiden ikke bliver sat i nutid, for så mister vi det historiske perspektiv
14. marts 2001

Smittefaren vokser på ustabilt marked

Handelen med afledte finansinstrumenter steg dramatisk i halvfemserne. Den internationale Valutafond erkender, at de centrale aktører ikke forstår det nye markeds dynamik
2. februar 2001

De sendte en due

De er så nerveberoligende, fortæller Gunni Jørgensen, Valby, der har haft brevduer i 71 år
13. januar 2001

Den amerikanske motor går i stå

Den amerikanske rentenedsættelse forhindrer ikke en hård opbremsning. Professor Andrew Oswald fra Warwick University vurderer, at krisen kan for-plante sig til Europa Vækststop Magien er væk...

Sider

  • 9. maj 2008

    Erkendelsens døre

    Et stof inkarnerer hele 68-bevægelsen. Et helt sprog, en kult, en religion og en ungdomskultur er bygget op omkring det bevidsthedsudvidende LSD. I sidste uge døde opfinderen Albert Hofmann
    Et stof inkarnerer hele 68-bevægelsen. Et helt sprog, en kult, en religion og en ungdomskultur er bygget op omkring det bevidsthedsudvidende LSD. I sidste uge døde opfinderen Albert Hofmann