Sted

Bergen

Akademikere presser dansk udlændingelov

45 europæiske lande vil tvinge Danmark til lempelser af udlændingepolitikken. De radikale jubler, men Dansk Folkeparti advarer regeringen mod at bløde op

Dansk lov forsinker internationale grader

De fleste lande i Bologna-processen er gået helt væk fra gamle latinske kandidatgrader og har indført mastergrader efter angelsaksisk forbillede. Men i Danmark holder loven stadig fast i gamle grader og hindringer

Ufaglærte kan få universitetsgrad uden at studere

Ministrene fra 45 europæiske lande tog i går positivt imod en ekspertrapport, der åbner for, at selv ufaglærte kan få en universitetseksamen uden at studere på universitetet. Anne Grete Holmsgaard (SF) kalder det en fremragende ide

Et europæisk register over ens studiegrader på vej

Bologna-processen for de højere uddannelser i Europa skal intensiveres med nye lovreformer i alle lande, anbefaler ministermøde i Bergen. Det skal sikre fælles anerkendelse af studier

Danske Norges-arbejdere i tysk fangenskab

60-årsdagen for frigørelsen fra nazisternes greb blev markeret på behørig vis i både Danmark og Norge. Men der har ikke været fokus på de danske arbejdere, som endte i tysk fangenskab i Norge under Anden Verdenskrig

Lærere føler sig sat uden for døren

Universitetslærere frosset ud af Bologna-processen i fire år, siger formand for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage, der mener, at det er derfor så mange lærere er skeptiske. Ministermødet i Bergen kan blive vendepunkt

Det sammes genkomst

Den norske filosof Lars Fr. H. Svendsen satte sig for at skrive en fordomsfri bog om moden og om dens indtog i alle livets sfærer. Det resulterede i en kritisk bog om identitetsdannelse i senmoderniteten - og om at finde sig selv i et stadigt højere tempo

Vi går ikke og taler om det

Videnskabsminister Helge Sander indrømmer, at det kan blive nødvendigt at ændre universitetsloven igen

Ægløsning i Stortinget

af Skandinavisten Under en mundtlig spørgetime i det norske Storting beklagede Fremskridtpartiets medlem, Øystein Hedstrøm, sig over de stigende p...

Udsigt til en rød-grøn sejr ved valget i Norge

Exitpolls viser, at Norge muligvis står over for en rød-grøn regering med Jens Stoltenbergs Arbeiderparti i spidsen

Sider

Mest læste

  1. Norges næststørste by er en film noir-kulisse, der bare venter på at blive brugt, mener Norges store krimiforfatter Gunnar Staalesen. Gennem de seneste 40 år har han set på sin hjemby med sin hovedperson, privatdetektiven Varg Veums blik. Et blik, der både er sarkastisk, socialt indigneret og i bund og grund forsonligt
  2. Udviklingen af strukturen i det danske samfund er historien om en stat, der samlede al magt og alle ressourcer omkring en stadigt mere perifært beliggende hovedstad. En ubrudt udvikling fra enevælden til den seneste kommunalreform
  3. I morgen markeres 80-års-dagen for Anne Franks fødsel. Hendes dagbog fra Anden Verdenskrig er blevet et vigtigt dokument om Holocaust, som forhåbentlig bidrager til at gøre menneskene klogere og mindre ondskabsfulde over for hinanden
  4. I dag er det 250 år siden Ludvig Holberg døde. Ængstelsen for det fremmede, som ikke er nogen nyhed i Danmark, hvor nationale og kristne fordomme er stærke selv uden Søren Krarups bistand, får hos Holberg sin tidlige religionskritiske analyse på psykologisk grundlag
  5. Jon Fosses forkyndende, suggererende skrift er på én gang skrivekunst og idrætspræstation
  6. 60-årsdagen for frigørelsen fra nazisternes greb blev markeret på behørig vis i både Danmark og Norge. Men der har ikke været fokus på de danske arbejdere, som endte i tysk fangenskab i Norge under Anden Verdenskrig
  7. Der er kun to procents chance for, at det ikke skyldes os mennesker, mener forskere Nordpolens is er ved at smelte. Og det går meget hurtigere, end man hidtil har vidst. "Hvis det fortsætter i samme tempo, vil der kun gå få årtier, før Nordpolen er isfri om sommeren," siger polarforskeren John Walsh til det videnskabelige tidsskrift Science...
  8. Intet er for meget, intet er for lidt i Vibeke Bjelkes fascinerende 'Festen' på Gasværket