Sted

Esbjerg V

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information

LÆSERBREVE

Seeberg bider sig selv i halen "Vi konservative deler ikke folk ind i 'dem og os'. Vi ser mennesker som individer. Det er vel der, vi adskiller os helt grundlæggende fra Dansk Folkeparti og tak for det...

LÆSERBREVE

Akkari og pinlige sideskift Hvad enten Ahmed Akkaris herostratisk berømte bemærkning om "de to gutter med sprængstof" var ment som spøg eller ej, så har vi nu i Danmark fået et helt nyt politisk klima...

LÆSERBREVE

Indgreb i de kommunale budgetter Når statsminister Anders Fogh med en tekstanmærkning til et ændringsforslag til finansloven giver finansministeren ret til at skære tre mia. kr...

LÆSERBREVE

Tåbesnak om efterløn Hvorfor tale om afskaffelse af efterlønnen? Vi har 900.000 mennesker på overførselsindkomst, heri indgår en stigning på ca. 4...

Sider