Sted

Eskebjerg

22. juli 2003

LÆSERDEBAT

Er barnet gidsel Jes Fabricius Møller skriver i en kommentar 10/7 om Bertel Haarders ønske til lærernes medvirken ved bedømmelse af indvandrerbørns danskkundskaber. JFM er klart uvidende om lærernes arbejdsforhold i folkeskolen...
14. oktober 1999

LÆSERDEBAT

Spandauere 9. OKT. - Nej, Torben Bille - du har ikke forstået det. At kopiere bagerens spandauere svarer ikke til at gå hen og indkøbe de nødvendige ingredienser for derefter at gå hjem og selv forme dem og putte dem i ovnen...