Sted

Grækenland

Bliver de sendt tilbage?

Tusindvis af flygtninge har i op mod et halvt år været strandet nær landsbyen Idomeni på grænsen mellem Grækenland og Makedonien. Nu skal den improviserede lejr ryddes

Økonomisk vækst er nøglen til løsning af den græske gældskrise

Efter at Grækenland vedtog et omstridt spareprogram, skal landet straks vedtage ét mere, siger kreditorerne. Den græske premierminister nægter og forsøger at skaffe sig venner, der vil være med til at skære i gælden. Den græske krise handler dog ikke kun om gæld, men om, at væksten fortsat udebliver

Nyt bistandssystem skal redde arbejdsløse grækere

En hårdt presset regering i Athen kæmper for et nyt bistandssystem, der skal være et plaster på såret til mange arbejdsløse, der ikke får én eneste euro i understøttelse

For nogle få syrere lever håbet om at blive omfordelt

Selv om de overbelastede græske myndigheder forhindrer mange i at søge om at blive omfordelt, er der et fåtal syriske flygtninge, der lige nu får behandlet deres sag. Information har mødt nogle syriske familier, der snart kan blive tildelt et nyt europæisk hjemland

Flygtninge strander ved Idomeni

De 52.000 strandede flygtninge i Grækenland kan stort set ikke få lov til at afgive ansøgning om asyl eller om at blive omfordelt til et andet EU-land. Derfor forbliver flygtningene i Idomeni-lejren ved den makedonske grænse, der begynder at ligne en permanent teltby

IMF konspirerer om at kaste Grækenland ud i en ny krise

I kulissespillet om næste fase af redningsplanen for Grækenland er Den Internationale Valutafond netop blevet grebet i overvejelser om at udløse en ny ’kreditbegivenhed’ for bedre at kunne gennemtrumfe egne betingelser

Flugten er endt på havnekajen

På den græske ø Chios brød 800 mennesker ud af en lukket flygtningelejr, og de har i næsten en uge sovet direkte på færgelejet i protest mod at være spærret inde og ikke at kunne komme videre. Den lokale borgmester vil sagsøge den græske stat, fordi han mener, at indespærringen af flygtningene er ulovlig

’Flygtningene tror, de snart kan rejse videre’

Hvis EU og Tyrkiet når en aftale ved topmødet, der begynder i dag, skal der drejes på mange håndtag, for at aftalen kan omsættes til virkelighed, siger lederen af en flygtningeorganisation i Athen, der tror, at Grækenland skal skaffe 100.000 sengepladser – dobbelt så mange som planlagt

Den græske endestation

Flere tusinde flygtninge ankommer dagligt til Athen, hvor de strander i overfyldte ventesale og oftest overlades til sig selv. En overbebyrdet græsk stat forsøger at oprette nye lejre i rekordtempo, og hæren er sat ind. Information har mødt de strandede i Piræus, der blandt andet tæller en kvinde med tre børn, der ikke længere kan blive familiesammenført med manden i Danmark

Et splittet EU mødes med et kriseramt Tyrkiet

I Grækenland tror de færreste på, at topmødet i dag vil bringe en permanent løsning på flygtningespørgsmålet nærmere

Sider

Mest læste

  1. Ny videnskabelig teori om, at moderens immunforsvar tolker drengefostre som fremmedelementer, og at der defor kan være sammenhæng mellem homoseksualitet og antallet af ældre brødre
  2. 'Bavian', Aidts litteraturprisvindende novelle samlinger, er stakåndet kortprosa, der både hylder og revser en stakåndet tid
  3. En markant stigning i antallet af asylansøgere lægger pres på Grækenlands allerede overfyldte og »umenneskelige« flygtningelejre
  4. Mange mennesker betages af delfiner. Delfiner har haft betydning for mennesket fra de tidligste tider, ikke blot som fangstdyr men også som natursymbol Delfiner Delfinerne, der hører til hvalerne, er sociale dyr med store, højt udviklede hjerner...
  5. En markant tilvækst i ankomster af flygtninge og migranter til de græske øer fra Tyrkiet har vakt frygt for en migrantkrise af samme omfang som i 2015
  6. Ungdomsoprøret satte seksualiteten fri, uden at samfundet væltede, og sandheden blev udfordret. Den franske filosof Michel Foucaults refleksioner over seksualitet, selvet og den sociale virkelighed udkommer nu på dansk
  7. Med ’Dansk Dharma’ er det brogede billede af buddhismens mangfoldighed i Danmark kortlagt
  8. 10 år efter finans- og senere eurokrisens udbrud ligner Tyskland en europæisk krisevinder, mens Grækenland stadig ligger bagerst i feltet. Nøglen til den tyske nationaløkonomis succesfulde vej gennem krisen ser den græsk-tyske økonomiprofessor Alexander Kritikos især i Tysklands eksport- og investeringsstrategier. Samtidig kritiserer han skarpt den væksthæmmende sparepolitik i Grækenland, hvor statskrisen dog overvejende er selvforskyldt