Sted

Harlev J

7. oktober 2006

LÆSERBREVE

Selvmodsigelse Jan Sonnergaard gør sig skyldig i en selvmodsigelse i sin kommentar den 4. oktober. Han anklager Dansk Folkeparti for, at "'de' [indvandrerne] bliver skildret som så radikalt anderledes, at man simpelt hen ikke kan føre dialog med dem...
21. februar 2002

LÆSERDEBAT

Politisk bevidst computer Efter gennemlæsning af downloaded Informations-artikel ville jeg slette denne, og følgende meddelelse kom frem på min skærm: »Vil du overføre Krarups »Næstekærlighed« til papirkurven?« Det gjorde jeg så...
26. november 2001

LÆSERDEBAT

Det er en sort tid 23. NOV. – Egoismen, mistroen og den fundamentalistiske kristendom vandt en stor sejr i tirsdags, og det gode er først nu ved at få samling på sig selv efter slaget...
1. juni 2001

LÆSERDEBAT

Spørgsmål til Sønderborg Slot *Museumsdirektør Thorkild Kjærgaard er fyret for at lade en folketingskandidat for Dansk Folkeparti arrangere en udstilling om danskhed. Ville han også være blevet fyret, hvis han havde ladet en folketingskandidat for Enhedslisten stå for en udstilling? Skal alle udstillinger ligge i det bløde midterfelt? Mikael Witte Gl...
29. maj 2001

LÆSERDEBAT

Containertænkning Flygtningedebatten demonstrerer debattørernes menneskesyn. Når kommuner stiller containere op til flygtninge, så betyder det at flygtninge er ting. Når kommuner siger, at de ikke har husrum til flygtninge, så betyder det, at de ikke har hjerterum...
16. marts 2001

LÆSERDEBAT

Bæredygtig fødevareproduktion 13. MAR. – På fjerkræslagterierne løfter en fjerkræophænger – det er et menneske – sprællevende dyr og sætter dem på kroge. Der er tale om ’ensidigt, gentaget arbejde’ og ’manuel håndtering’...
2. februar 2001

LÆSERDEBAT

Bur dem inden Tilsyneladende forlanger et bredt folketingsflertal, at asylansøgere der afsløres som butikstyve skal kunne frihedsberøves. Det strider mod menneskerettighedernes forbud mod diskrimination at lave særregler, der kun omfatter asylansøgere...
20. september 2000

LÆSERDEBAT

Nogle spørgsmål 15. SEPT. – I anledning af Thomas Kaarsteds udmærkede artikel »Den sidste olympiske helt« i nærværende dagblad den 13. september, har jeg nogle spørgsmål, jeg søger svar på...
25. august 2000

LÆSERDEBAT

Tilbage til naturen 22. AUG. - Det netop overståede ØkoTræf 2000 i Roskilde spurgte: "Er professionalisering og specialisering en nødvendighed eller en hindring for bæredygtig udvikling?" Jeg mener, at bevægelserne er blevet alt for teoretiske, de handler ikke længere i forhold til konkrete og genkendelige problemer, og de befordre ikke en vedkommende og folkelig debat, og derved bliver den organiserede miljøbevægelse er en hindring for bæredygtig udvikling...
16. august 2000

LÆSERDEBAT

Euro-kampagner og loven 11. AUG. - Mange såvel politiske som økonomiske og ideologiske parter har nu tilrettelagt deres kampagner op til euro-afstemningen. Stadig flere betoner, at der udover økonomi skal "snakkes politik", og det skal ske i "jordnært" og i "øjenhøjde"...

Sider