Sted

Harlev J

3. marts 2007

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information
7. oktober 2006

LÆSERBREVE

Selvmodsigelse Jan Sonnergaard gør sig skyldig i en selvmodsigelse i sin kommentar den 4. oktober. Han anklager Dansk Folkeparti for, at "'de' [indvandrerne] bliver skildret som så radikalt anderledes, at man simpelt hen ikke kan føre dialog med dem...
21. juni 2003

LÆSERDEBAT

Vi tager den én gang til På 50-årsdagen for arbejderopstanden i DDR, trykker Information en boganmeldelse af Steen Sohn. Han indleder med sætningen: »17. juni 1953 fik det socialistiske styre i DDR en forskrækkelse og et traume det aldrig overvandt og som forfulgte dets ledere til det sidste...
15. marts 2003

LÆSERDEBAT

Veto i FN’s sikkerhedsråd Diskussionen om hvor vidt nogle af de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd vil nedlægge veto kan give indtryk af at brugen af veto i Sikkerhedsrådet er noget helt ekstraordinært...
21. februar 2002

LÆSERDEBAT

Politisk bevidst computer Efter gennemlæsning af downloaded Informations-artikel ville jeg slette denne, og følgende meddelelse kom frem på min skærm: »Vil du overføre Krarups »Næstekærlighed« til papirkurven?« Det gjorde jeg så...
26. november 2001

LÆSERDEBAT

Det er en sort tid 23. NOV. – Egoismen, mistroen og den fundamentalistiske kristendom vandt en stor sejr i tirsdags, og det gode er først nu ved at få samling på sig selv efter slaget...
1. juni 2001

LÆSERDEBAT

Spørgsmål til Sønderborg Slot *Museumsdirektør Thorkild Kjærgaard er fyret for at lade en folketingskandidat for Dansk Folkeparti arrangere en udstilling om danskhed. Ville han også være blevet fyret, hvis han havde ladet en folketingskandidat for Enhedslisten stå for en udstilling? Skal alle udstillinger ligge i det bløde midterfelt? Mikael Witte Gl...
29. maj 2001

LÆSERDEBAT

Containertænkning Flygtningedebatten demonstrerer debattørernes menneskesyn. Når kommuner stiller containere op til flygtninge, så betyder det at flygtninge er ting. Når kommuner siger, at de ikke har husrum til flygtninge, så betyder det, at de ikke har hjerterum...
16. marts 2001

LÆSERDEBAT

Bæredygtig fødevareproduktion 13. MAR. – På fjerkræslagterierne løfter en fjerkræophænger – det er et menneske – sprællevende dyr og sætter dem på kroge. Der er tale om ’ensidigt, gentaget arbejde’ og ’manuel håndtering’...
2. februar 2001

LÆSERDEBAT

Bur dem inden Tilsyneladende forlanger et bredt folketingsflertal, at asylansøgere der afsløres som butikstyve skal kunne frihedsberøves. Det strider mod menneskerettighedernes forbud mod diskrimination at lave særregler, der kun omfatter asylansøgere...

Sider