Sted

Højbjerg

13. juni 2002

LÆSERDEBAT

Tomme kirker og moskeer 4. JUN. – Det forekommer mig, at der er et væsentligt punkt i den evindelige diskussion om islam, som ikke er berørt: Er der grund til at tro, at islam vil være mere modstandsdygtigt overfor den moderne, sekulære civilisation end kristendommen har været...
3. april 2002

LÆSERDEBAT

Flaget 25. MAR. – Lige inden Jonathan Szpirt mister jordforbindelsen helt i frihedens navn, kan jeg oplyse, at vi faktisk har religionsfrihed i Danmark allerede. Man kan vælge fra og vælge til...
1. marts 2002

LÆSERDEBAT

Et spørgsmål om kultur Da nu regeringen og dens støtter har sænket debatniveauet til et hidtil ukendt stade, senest med Louise Freverts indlæg i kulturkampen, skal jeg prøve at komme på talefod: Louise Freverts bidrag til den danske kultur har hidtil bestået i at vedligeholde en stund peristaltik ved offentlige (tilskudsberettigede) gyrationer...
25. februar 2002

LÆSERDEBAT

Tid til forandring – af bibliotekspenge Far skal være mi-ni-ster. Ved du hvad minister er for noget? »Du snakker for meget, far!« sagde det lille barn til Brian Arthur Mikkelsen, da han havde lukket pressen ind til morgenkaffe før fremstillingen for dronningen...
23. februar 2002

LÆSERDEBAT

Kristne er lige 19. FEB. – I »Søren Krarup nærmest næsten«, Information den 9.-10. februar, kunne man læse om de kulturradikale: »Denne dyrkelse af det retfærdige menneske, som også kommer til udtryk i den franske revolution, hvor man ligesom i den russiske finder ud af, at nu skal vi afskaffe uretfærdigheden ved at slå den ihjel«...
22. februar 2002

LÆSERDEBAT

Birkholms sprængte provins 18. FEB. – Klavs Birkholm kommer langt omkring, når han vil formulere den kulturradikale provins i mandagens Information. Men hvad har han på sinde? Han taler for eksempel om de postmoderne succeskriterier, men uden at det klart fremgår, hvori de består...
20. februar 2002

LÆSERDEBAT

Jeg græmmes 16. FEB. – »(D)et er den intellektuelles ansvar at formulere de domineredes position. At formulere en kritik for den landmand, der smadrer en McDonald’s i afmagt eller de demonstranter, der viser sig som global opposition i Seattle, i Genova eller i Göteborg...
11. februar 2002

LÆSERDEBAT

Frihedens rammer 4. FEB. – Kultursociologen Jean Fischers indlæg onsdag den 31.1. ’Grænser for frihed’ giver mig på vegne af samme værdier/idealer lyst til at stille det åbne spørgsmål, som jeg ikke selv ved, hvad jeg skal svare på...
9. februar 2002

LÆSERDEBAT

Krænket 4. JAN. – Vdr. Aia Thorups kommentar »Et spørgsmål om ære«, Information den 4. jan.: Hvem krænker »gæstevenskabets love«: Værterne, der insisterer på gæsterne til syvende og sidst selv er ansvarlige for deres opførsel, og ligeledes insisterer på at en vis form for orden må overholdes for at alle kan være tilfredse, eller (de af) gæsterne, der lader deres egne døtre slå ihjel? Morten Ebbe Juul Nielsen Ndr...
19. januar 2002

LÆSERDEBAT

Banan-Brian På en transmitteret pressekonference har regeringen oplyst, at det fremover vil være en forudsætning for at blive dansk statsborger, at man behersker det danske sprog...

Sider