Sted

Knebel

11. juli 2006

LÆSERBREVE

Grimme ord At Søren Krarup fortjener at blive korrekset, er én ting. Men det er noget andet og aldeles usømmeligt, når Klaus Lynggaard den 7. juli over tre spalter beskriver den stakkels mand med lange serier af ukvemsord uden anden hensigt end at slå rekorden i ustraffet tilsvining...
2. marts 2006

LÆSERBREVE

Anders Fogh og ytringsfriheden Ingen har hindret Jyllands-Posten i at bringe de famøse Muhammedtegninger. Alligevel råber Anders Fogh op om, at e...
12. november 2005

LÆSERBREVE

Hvor går grænsen? Kan man regere et land med følelser alene? Nej, og slet ikke med negative følelser. Men det er hvad Dansk Folkeparti gør. Deres had overfor udlændinge er efterhånden helt grotesk...
24. august 2005

LÆSERBREVE

Politik og ikke blot teologi Den 19. august skrev Omar Shah i Information, at en dansk imamuddannelse er en umulig tanke. Ja, givetvis. Eftersom både islam og Nordens befolkninger indser, at de to kulturer er komplet uforenelige...
22. februar 2003

Læserdebat

Banalitet *Fred. Er Ikke-angst. Du lever nu, du er i live. Under korsene taler døde om krigens angst, ikke krigens liv. Kærlighed udsletter angst. Er ikke-angst. Så behøver du ikke krig...
20. november 2002

LÆSERDEBAT

Retur til afsenderen Ødelæggelse, magtbegær, udryddelse. Universets krumning har modtaget. Hvis det »derude« gider mennesket, bliver hele historien returneret. Vi får det hele lige i synet, det bliver sjovt når de store teleskoper begynder at modtage...
7. august 2002

LÆSERDEBAT

Den dejlige kommadebat 3. AUG. – Jeg elsker kommadebatten. Jeg læser med fryd både de indlæg der tordner mod nyt komma, og dem der ironiserer over kryds-og-bolle-kommaet. Det er fascinerende at en så usexet ting sætter så stærke følelser i gang...
24. juli 2002

LÆSERDEBAT

Uden vådt eller tørt Mens cykelrytterne i Tour de France modtager hjælp og forplejning af enhver art (store poser med mad, dunkevis af forbedret vand, ja, selv nye baghjul, for ikke at tale om den begejstrede heppen langs hele ruten), så må de danske kommentatorer finde sig i at være buret inde i målområdet uden vådt eller tørt...
1. juli 2002

LÆSERDEBAT

Flere fag i gymnasiet 25. JUNI – Færre fag i gymna- siet. Det er svaret på gymnasieskolens udfordringer i følge undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) i Information den 25...
25. juni 2002

LÆSERDEBAT

Ikke Luther godt 18. JUNI – Den 18. juni har Tom W. Petersen et indlæg i »Information« på side 9. Kronikkens formål er bl.a. at vise, at en religion kan ændre sig. At islam kan ændre sig...

Sider

  • 17. januar 2000

    LÆSERDEBAT

    Den bløde(nde) mand 11. JAN. - Sofia Kuperman slår 11. jan. til lyd for, at der indføres obligatorisk menstruation også for mænd. Det synes jeg er et forslag, som er værd at overveje...
  • 16. marts 2002

    LÆSERDEBAT

    Kongehus og islam 10. MAR. – Den 7. marts i dette herrens år – undskyld, 2002 efter vor tidsregning, som er dikteret af en nærmest ubrudt række af mandsdominerede imperialistiske regimer, der med reference til det følgende har misbrugt en velmenende monoteistisk religions skæringsdato og legitimitet – blev den skæbnedag hvor Mona Sheikh skrev et indlæg, jeg kunne erklære mig helt og aldeles enig i...