Sted

Leiden

Hollands regering rider stormen af

Selv om en uvildig Irak-undersøgelse har fastslået, at den hollandske regering har overtrådt både folke-retten og den hollandske grundlov, ser stats-ministeren ud til at klare skærene

Fup og fakta om universitetsbureaukrati

At der findes overflødigt bureaukrati i universitetssektoren er utvivlsomt et faktum, men sammenhængen mellem TAP-personales andel af medarbejder-staben og bureau-kratisering er ikke udtryk for andet end ringe universitetsindsigt

Revolution, stilstand og skønne damer

Den politiske debat op til Europa-Parlamentsvalget byder på revolutionære venstrefløjsdrømme og højrefløjsfremgang, en skilsmisseskandale og en række skønne kvinder. Men også på politisk stilstand og gammelkendte nationale dagsordener. Trods store nationale forskelle ser de borgerlige partier ud til at klare sig bedst

Holland fortsætter presset på England

Premierministeren sender endnu en protest til Brown - Menige britiske parlamentarikere kritiske

Den skrivende hollænder

Den nederlandske samfundsforsker Arend Lijphart giver opskriften på fred efter et langt liv i politik

Brændstof til politiske pyromaner

Populisten Geert Wilders kaldes politisk pyroman. Men der er jo noget, der kan tændes. Vi er midt i en brydningstid, hvor vi skal se i øjnene, at vi allerede er et indvandringssamfund, mener den anerkendte debattør Paul Scheffer

En film på 12 minutter om Koranen

Højrepopulisten Geert Wilders koranforhånende film har bragt Hollands regering i alvorlig knibe. Gode råd er der at hente hos John Stuart Mill, der filosofisk begrundede, hvorfor ytringsfrihedens rammer bør være de videst mulige

Det post-islamistiske demokrati

Iran og Egypten repræsenterer to meget forskellige eksempler på, hvordan Vesten opfatter traditionens indflydelse

På kanten af katastrofen

Fredaftalen for Darfur er slået fejl. Nødhjælpsfolk, FN og uafhængige eksperter advarer om risikoen for en gigantisk humanitær katastrofe i Sudan

Hollands socialister kræver folkeafstemning - igen

Hollands succesfulde Socialistische Partij kræver, at Hollands vælgere igen får lov til at afgøre EU-traktatens skæbne

Sider