Sted

Morud

Artikler
Anmeldelse
12. november 2008

Livet findes i detaljen i nye prosastykker

Thøger Jensen har samlet 10 års prosastykker til en lille, vældig hyggelig bog
7. august 2006

LÆSERBREVE

Fri adgang for Dansk Folkeparti? Hvornår er et debatindlæg fra et medlem af Dansk Folkeparti blevet afvist? Jeg var længe enig med redaktionen i, at i hvert fald indlæg fra Søren Krarup skulle trykkes...
17. september 2001

Khader vil have vagt ved døren

Naser Khader vil have indført en eksklusionsparagraf i de radikale vedtægter. Marianne Jelved og den nye landsformand, Søren Bald, afviser
31. marts 2001

LÆSERDEBAT

Anmeldt 28. MAR. – Information har sat tidligere overvismand Christen Sørensen til at anmelde antologien Kritik af den økonomiske fornuft (den 27. marts). Resultatet er blevet meget lidt boganmeldelse og betydeligt mere belæring om, hvad moderne økonomiteori i virkeligheden går ud på...
12. august 2000

Læserdebat

Folkehøjskoleloven 8. AUG. - Under læsning af Thomas Beck Sørensens artikler den 4. august henholdsvis nyhedsanalyse den 7. august. Melder der sig et spørgsmål vedrørende det hensigtsmæssige i en opdeling af højskolebevægelsen...
11. marts 1999

LÆSERDEBAT

Retsløse incestofre 9. MAR. - Det er blevet fore-slået at forlænge forældelsesfristen for sager om incest og - måske vigtigst - først at lade fristen begynde, når barnet er myndigt...
28. april 1998

LÆSERDEBAT

Torsk på krogen 22. APRIL - Salig Børge Outze skrev engang en ætsende leder med en opfordring til de mange journalister, der gav masser af gratis omtale til Simon Spies' vulgære pralerier: "Lad ham dog æde sine femhundredekronesedler selv!" Men ved Gud om ikke Information bruger sin sparsomme spalteplads til den 21...