Sted

Morud

31. marts 2001

LÆSERDEBAT

Anmeldt 28. MAR. – Information har sat tidligere overvismand Christen Sørensen til at anmelde antologien Kritik af den økonomiske fornuft (den 27. marts). Resultatet er blevet meget lidt boganmeldelse og betydeligt mere belæring om, hvad moderne økonomiteori i virkeligheden går ud på...
12. august 2000

Læserdebat

Folkehøjskoleloven 8. AUG. - Under læsning af Thomas Beck Sørensens artikler den 4. august henholdsvis nyhedsanalyse den 7. august. Melder der sig et spørgsmål vedrørende det hensigtsmæssige i en opdeling af højskolebevægelsen...
9. juni 1999

LÆSERDEBAT

Danmark er førende 31. MAJ - Det er påvist, at danskerne er førende i Europa hvad angår CO2 forurening pr. indbygger. Berligske Tidende påviser nu, at danskerne også er førende i forbindelse med tilslutning til NATO's bombardementer af jugoslaviske mænd, kvinder, børn, vandværker, broer og andet civilt infrastruktur i Jugoslavien...
11. marts 1999

LÆSERDEBAT

Retsløse incestofre 9. MAR. - Det er blevet fore-slået at forlænge forældelsesfristen for sager om incest og - måske vigtigst - først at lade fristen begynde, når barnet er myndigt...
19. september 1998

LÆSERDEBAT

Åbenhed om EU-sager 17. SEP. - I en lille artikel i Nyhedsoverblik, 15. september, kritiserer Keld Albrechtsen det radikale forslag om at give EU-parlamentarikere adgang til Europaudvalgets møder...
28. april 1998

LÆSERDEBAT

Torsk på krogen 22. APRIL - Salig Børge Outze skrev engang en ætsende leder med en opfordring til de mange journalister, der gav masser af gratis omtale til Simon Spies' vulgære pralerier: "Lad ham dog æde sine femhundredekronesedler selv!" Men ved Gud om ikke Information bruger sin sparsomme spalteplads til den 21...

Sider