Sted

Odder

26. november 2001

LÆSERDEBAT

Middelalder Forleden meddelte medierne, at hver anden dansk mand og hver tredje dansk kvinde ifølge en meningsmåling går ind for at anvende tortur ved afhøringen af mennesker, der mistænkes for terroraktivitet...
7. september 2001

LÆSERDEBAT

Åbenbar tilsnigelse 4. SEPT. – Den grusomhed der findes i Det gamle Testamente har en parallel i Det Ny, vil Bent Melchior vise i sit svar på en lektoral kritik af Israel (Inf...
5. september 2001

LÆSERDEBAT

Utroligt 3. SEPT. – Jannik H. Jensen (JHJ) og Søren Lund (SL) henviser den 30. aug. til mine indvendinger den 16. aug. mod Allan Tarps ’didaktik’ i faget fysik. JHJ og SL pådutter mig udsagnet: »Dagligsproget er ødelæggende for al begrebsmæssig erkendelse...
28. august 2001

LÆSERDEBAT

Farlig didaktik 23. AUG. – I anledning af Allan Tarps replik til mig, »Ren natur« (den 23. aug.): En fremherskende ny elev-mentalitet, som kort kan karakteriseres som zappermentalitet og narcissisme, er alment erkendt og detailleret beskrevet i den psykologiske og pædagogiske litteratur...
8. august 2001

LÆSERDEBAT

Pas på pasfotos 1. AUG. – Når politiet i Sandholmlejren skal tage foto til id-kort, kræver man at kvindelige asylansøgere tager hovedtørklædet af. Det kritiserer både Jann Sjursen (Krf...
23. april 2001

LÆSERDEBAT

Påskens budskab 16. APR. – I Informations leder på forsiden påskelørdag blev påskens budskab betragtet ud fra forskellige eksistentialistiske synsvinkler, samtidig med at der klart blev sagt fra med hensyn til påskens evighedsbetydning...
29. marts 2001

LÆSERDEBAT

Jo, det gør en forskel 25. MAR. – Aage Henriksen retter i et læserbrev den 24. marts en moralsk klingende bebrejdelse mod Ole Togeby som »har valgt at se bort fra« oplysninger meddelt i et brev...
22. februar 2001

LÆSERDEBAT

Svar til Quraishy 14. FEB. – Der er tilsyneladende ingen grænser for Bashy Qurai-shys forvrængninger af mine synspunkter i hans kommentar (14. februar) til mit tidligere indlæg (10...
3. februar 2001

LÆSERDEBAT

Noget for noget Hvis landbruget skal have erstatning for udgifter til testning af sikkerheden ved deres produkter i forbindelse med BSE – ville det så ikke være rimeligt at samfundet til gengæld fik erstatning fra landbruget for forurening af grundvand og vandløb, for ødelæggelse af landskabelige herlighedsværdier som levende hegn og naturlige vandhuller samt for nedgangen i dyre-, fugle-, padde- og insektbestanden? Susanne van Deurs Hørsholm Unge, sex og tv 30...
27. januar 2001

Længe leve Odders babyer

Vi lever inde i en gåde, og det er vort privilegium, at vi ikke er tvunget til at løse den. Takketale for Kritikerprisen 2000

Sider