Sted

Rødding

Artikler
17. august 1999

Overblik

Rockerlov strider ikke med Grundlov *Højesteret fastslog i går, at den såkaldte rockerlov fra 1996 ikke er i strid med Grundloven. Højesteret stadfæstede dermed Østre Landsrets dom fra 1998, der fastslog, at Folketinget ikke handlede i strid med landets grundlov, da det vedtog "lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme" under den verserende krig mellem de to rockergrupper Bandidos og Hells Angels...
3. april 1998

Dialog med økologerne efterlyses

Det er beklageligt, når økologer træffer beslutninger alene på grundlag af teoretiske overvejelser og filosofiske forestillinger GENER Den første marts afholdtes en temadag om gensplejsede planter i økologisk jordbrug på Rødding Højskole arrangeret af Landsorganisationen for Økologisk Jordbrug (LØJ)...
14. marts 1998

Gensplejsning hjælper ikke det økologiske landbrug

Uden på nogen måde at ville antyde, at aids har noget med gensplejsning at gøre, kan man sige, at hiv-virus er en ny organisme, der har forvoldt katastrofer ØKOLOGI "Hvad er problemet?" spørger Per Henrik Hansen i lederen om 'Økogensplejsning' (Information den 10...
3. marts 1998

Økogensplejsning

RØDDING HØJSKOLE, er som verdens første højskole et minde- og traditionsrigt sted og i bedste højskoleånd ofte ramme om frie og åbne debatter om tidens store spørgsmål. Derfor var det ganske naturligt, at den gamle skole i Sønderjylland i søndags lagde sal til et debatmøde i Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ) om noget så moderne som gensplejsning...
2. marts 1998

Økologer afviste forsøg med gensplejsning

Gensplejsers vision for et kemikaliefrit landbrug møder ikke genklang blandt økologer Forgæves forsøgte seniorforsker Peter Ulvskov fra Bioteknologigruppen under Danmarks JordbrugsForskning i går at få et gensplejset frø til at spire i Landsforeningen Økologisk Jordbrug...
26. februar 1998

SF: Minister skal holde loven

Henrik Dam Kristensen lover, at Danmarks kontrol af salmonella i æg nu bliver verdens bedste "Fødevareminister Henrik Dam Kristensen skal holde loven. Og det skal han blive ved med...
25. februar 1998

Forsker: Økologer bør opgive modvilje

Økologerne må indse, at de slet ikke kan undvære gensplejsning, siger jordbrugsforsker Hvis økologerne virkelig mener, at det kemikaliefrie landbrug ikke kun skal være en niche, men derimod udgøre grundstammen i verdens produktion af fødevarer fremover, så bliver økologerne nødt til at opgive deres traditionelle modstand mod gensplejsede afgrøder...
22. november 1997

Ingenting sker når det sker

Et akustisk misk-mask af mere eller mindre mumlende forfattere træder skiftevis op på bogmessens mange scener "Undskyld, er De Peter Høeg?" "Nej." "Nå, men De ligner ham ellers...

Sider