Sted

Skørping

LÆSERDEBAT

Genindførelse af demokrati umulig 14. NOV. – Den danske muslim, Abdul Wahid Pedersen, stiller i sin kronik den 14. november det interessante spørgsmål, om »det ikke ville være rimeligt, dersom der eksempelvis var 80 procent af den danske befolkning, der var muslimer, at denne majoritet fik en tilsvarende indflydelse på samfundsudviklingen«...

Kultur som social løftestang

Kunst og kultur-projekter løfter socialt ansvar i lokalsamfund over hele landet. Filosofien er at sætte borgeren i centrum og navlestrengen er statens bypulje

Grøn røg

Det tolvte afsnit om Villy og Psykoanden, som igen er på vej til Skørping

Årets Rebild-fest

Indianerne er ikke inviteret til årets festligholdelse af USA’s uafhængighedsdag (i dag) i Rebild Bakker ved Skørping, men Rollo og King giver et nummer. Der skal også pilles et lagen af en buste af Victor Borge og uddeles legater fra fonden Thanks to Scandinavia...

Dansk Kvindesamfunds 130. landsmøde

Dansk Kvindesamfund afholder den 28.-29. april 2001 sit 130. landsmøde på Hotel Rebild Park i Skørping i Nordjylland. Med et stigende medlemstal, en række uløste ligestillingsproblemer og en skrantende økonomi lægger Dansk Kvindesamfund op til et livligt og afgørende landsmøde...

Den danske sangchat

Danmarks Radio fejrede sig selv, fortiden og den evige danskhed

LÆSERDEBAT

Fup eller fakta 20. NOV. – En lang række forfattere fra Viviane Forrester over Christopher Lasch, Zygmund Baumann, Anthony Giddens, Richard Sennet, Hans Peter Martin & Harry Schumann til Bordieu skriver med indignation om 20/80 samfundet, hvor »En femtedel af alle arbejdssøgende vil være tilstrækkeligt til at holde verdensøkonomien kørende« (Globaliseringsfælden, s...

LÆSERDEBAT

Kronen og Dannebrog 30. MAR. - Et nej er at stemme for retten til at være uøkonomisk i et pengepolitisk spørgsmål. Og så er der det følelsesmæssige, som selvfølgelig hænger sammen med det politiske...

De gamles tur

Det var ældrerådenes dag, da regeringen i går diskuterede ældrepolitik med befolkningen. Det første forsøg på en dialog med folket var en start på en debat med perspektiv Der kom ingen revolutioner eller nye grænsenedbrydende indsigter ud af regeringens første "folkehøring"...

Mysteriet om den gale ko vokser

Hverken foderproducent eller myndigheder kan få øje på, hvordan kogalskaben kan have smittet besætningen i Himmerland Mysteriet om, hvordan den gale ko i Skørping er blevet smittet med kogalskab, voksede tirsdag...

Sider

Mest læste

  1. Det enkle og det banale grænser tæt op til hinanden i Birthe Arnbaks digtning.