Sted

Sønder Felding

Præster: Adskil folkekirken fra staten

De er uenige om den danske abortlovgivning, de kvindelige præster og vielser af homoseksuelle - men på ét punkt er præsterne fra begge teologiske fløje enige: De vil have adskilt kirke og stat, og det kan ikke gå hurtigt nok

LÆSERDEBAT

Vækstens konsekvenser 19. FEB. - Kære Lomborg. Verdens miljøproblemer er ikke noget man oplever i et rum i Århus med 20 computere og internet, men noget man ser i Afrika og Sydamerika...

En ny tids andelsbønder

På Søgård Andelsbrug i Vestjylland forenes økologi med stordrift og fælleseje Mogens Nielsen er landmand og medejer af 190 køer med dertil hørende kalve og kvier. Det er over tre gange så mange kreaturer som på et gennemsnitligt dansk kvægbrug...