Sted

Strasbourg

Strasbourg udfordrer dansk fangepolitik

Danmark er medansvarlig for irakisk fangemishandling, vurderer topjurister efter opsigtsvækkende Strasbourg-domme

Jürgen Habermas: Problemet er ikke blot økonomisk

Eurozonen og med den hele EU-projektet lider af en indbygget grundskavank: At EU grundlæggende er et elitært projekt uden demokratisk legitimitet

EU's klimapolitik sættes i skyggen

Det er med sikkerhed ikke klimakommissær Connie Hedegaard, der har leveret de afgørende bidrag til EU-kommissionens store programtale

EU åbner døren for direkte borgerindflydelse - men ikke helt

Nyt initiativ skal give almindelige europæere bedre mulighed for at påvirke lovgivningen i EU. Men de bureau-kratiske regler, der skal sikre mod misbrug, dræber ifølge kritikere projektets idealisme og giver lobbyister bedre chancer end græsrødder

Putin vs. Khodorkovskij

Olieselskabet YUKOS og den fængslede russiske oligark Khodorkovskij har indledt en retssag ved Menneskerettigheds-domstolen i Strasbourg imod den russiske stat. Slaget står om 98 milliarder dollar i erstatning og om Ruslands fremtid

Europa-Parlamentet får indrømmelser af Barroso

Europa-Parlamentet godkender i dag den nye Kommission. Men blåstemplingen ledsages af skrappe krav fra parlamentarikerne

Jurister opfordrer til at afslutte lækagesag

Flere jurister opfordrer Gades pressechef Jacob Winther og journalist Christoffer Guldbrandsen til at gå til politiet med deres viden i den såkaldte lækagesag. Journalistforbundet tilbyder at mægle

Polens katolikker kæmper for korset

I Polen har en kendelse fra den europæiske menneskerettigheds-domstol medført fornyet opbakning til den katolske kirke. Samtidig har nationalistiske kræfter taget forsvaret for den katolske tro til sig som en chance for at markere sig

15 klager på vej over masseanholdelser

Hos Landsforeningen Krim er de første 15 klager fra klimademon-strationerne ved at være klar. Flere klager er på vej. Forurettede har fire uger til at klage

Et spørgsmål om liv eller død: Den irske abortlovgivning på anklagebænken

Tre kvinder har indbragt den irske abortlovgivning for Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol, som i 1988 tvang Irland til at ophæve kriminalisering af homoseksualitet

Sider

Mest læste

  1. Tilbage i 2011 fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at selvmord er en menneskeret. Alligevel er dødshjælp strafbart i Danmark. Det er ubegribeligt, at vi nægter lidende mennesker en smertefri død, skriver Annette Wium i dette debatindlæg
  2. Aleksej Navalnyj er i livsfare og bør løslades, lyder det fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
  3. Bombeangreb beordret af tysk militær, som kostede civile afghanere livet, gik ikke imod menneskerettigheder.
  4. Diane Pretty er næsten totalt lam og vil gerne have, at hendes mand skal hjælpe hende med at dø. Men det må han ikke for såvel britiske domstole som Den Europæiske Menneskerets-domstol
  5. Det danske dna-register, som blev oprettet i 2000, har betydet fordele for både politi og borgere. Politiet kan hurtigere at identificere gerningspersoner og udelukke uskyldige fra mistanke
  6. En ny fransk rapport om diskrimination af indvandrere konkluderer, at den offentlige politik fremmer det, den havde til formål at bekæmpe: intolerance
  7. Jøder og ekskommunister stemmer på Le Pen – hvorfor?
  8. En russisk menneskerettighedsorganisation har fået antaget seks sager mod den russiske stat hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Men de er kun fortroppen af en hel bølge på 120 sager med anklager om russisk brutalitet i Tjetjenien