Sted

Strasbourg

EU mangler blåt blod

Europa-Parlamentet gik glip af en tiltrængt social opgradering, da den sidste italienske konges barnebarn, Emanuele Filiberto di Savoia, endnu en gang blev forbigået i Italien

Pirater og protestpartier indtager Europa-Parlamentet

I en række EU-lande lykkedes det ikke regeringspartierne at overbevise vælgerne om, at de har en vision for det europæiske samarbejde. Det har givet protestpartierne gode muligheder for at profilere sig

Oplysningskrise

Europa og Danmark. Truslen mod oplysningen kommer i dag hverken fra fundamentalister eller relativister, den kommer fra et forfald i vores eget demokrati

Grundloven er vedtagetaf de gamle og de døde

Hvis ikke vi moderniserer Danmarks Riges Grundlov, bliver borgerrettigheder og demokrati mest en EU-sag

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Frygt og bæven i det europæiske hus

Hollandske anti-islamister, italienske separatister og modstandere af Lissabon-traktaten kan alle få plads i Europa-Parlamentet, når der afholdes valg i starten af juni. 'Ekstremistiske partier er bedre til at mobilisere vælgerne ved at spille på borgernes frygt,' siger polsk parlamentsmedlem

Den uværdige forstillelse

Som demokratisk institution fungerer parlamentet ikke. Og det er netop her, kæden hopper af, og de mange velmenende kandidater får en glans af utroværdighed over sig, hver gang der er valg til Europa-Parlamentet. Forstillelsen er den værste, og den er uværdig

Mickey Mouse er ved at blive voksen

Europa-Parlamentet har udviklet sig fra snakkeklub til en reel magtfaktor med indflydelse. Men selv om det demokratiske underskud er på retur, er det fortsat store problemer

Et magert kandidatfelt med tvivlsomme mærkesager

Halve og helt kendte politikere, helt unge og ældre med storheden bag sig. Et broget felt med ringe appel stiller op til valget

Det direkte EP-valg svækker demokratiet

Europa-Parlamentet er et showroom, hvor EU-landenes nationale og kulturelle forskelligheder udstilles. Er det de billeder, vælgerne ser, som får dem til at trække følehornene til sig? Den lave valgdeltagelse er bare en af konsekvenserne af det direkte EP-valg, som vi har haft siden 1979

Sider

Mest læste

  1. Tilbage i 2011 fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at selvmord er en menneskeret. Alligevel er dødshjælp strafbart i Danmark. Det er ubegribeligt, at vi nægter lidende mennesker en smertefri død, skriver Annette Wium i dette debatindlæg
  2. Menneskeretsdom kan ifølge minister få konsekvenser for dansk lov. Sager om tiggeri er blevet sat i bero.
  3. En ny fransk rapport om diskrimination af indvandrere konkluderer, at den offentlige politik fremmer det, den havde til formål at bekæmpe: intolerance
  4. At være kvinde har været Ursula von der Leyens ’USP’, som man siger på handelshøjskolerne – hendes ’unique selling point’. Hun er ikke bare en fransktalende tysk konservativ, hun er en fransktalende tysk konservativ kvinde. Og det har virket: Tirsdag aften blev hun valgt som den første kvindelige kommissionsformand
  5. Hvis ikke vi moderniserer Danmarks Riges Grundlov, bliver borgerrettigheder og demokrati mest en EU-sag
  6. Fem procent af EU's regnskab kan ikke kontrolleres. Fagforeningsfolk snyder med udbetaling af EU-penge Strasbourg Repræsentanter fra de europæiske fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og forbrugerorganisationer har scoret kassen og i en lang række tilfælde fået udbetalt rejsepenge fra EU-kassen ved at snyde med flybilletterne...
  7. Vi er kun i begyndelsen af epoken for det internationaliserede demokrati, mener primus motor i den svenske magtudredning, Oluf Petersson Udviklingen af demokrati har været knyttet tæt til nationalstaterne...
  8. Diane Pretty er næsten totalt lam og vil gerne have, at hendes mand skal hjælpe hende med at dø. Men det må han ikke for såvel britiske domstole som Den Europæiske Menneskerets-domstol