Sted

Thule

Grønland kræver ny Thule-aftale

Selvstyret vil have mere håndfaste modydelser til gengæld for USA’s adgang til Grønland

Lunde Larsen: ‘Grønland skal ikke være verdens skraldespand‘

Den danske og den grønlandske miljøminister har i fællesskab besøgt USA’s militære affaldsdepot i Østgrønland og er enige om, at noget må gøres. Men de er tavse om det amerikanske ansvar. I dag er det politisk og moralsk snarere end juridisk, siger forsker

Thule med langsomt åndedræt

Nyt storværk om fangersamfundet rækker helt tilbage og direkte ind i debatten om Grønlands fremtid

Danmark i Thule-klemme mellem Grønland og USA

Miseren om Thulebasen og hvilket firma, der skal servicere den, bliver stadig mere belastende for udenrigsminister Martin Lidegaard – men måske findes en løsning i den større, arktiske logik

Lidegaard: Ny aftale om Thulebasen var ’praktisk foranstaltning’

Udenrigsminister Martin Lidegaard var i går i Folketinget for at forklare sig i sagen om en servicekontrakt for Thulebasen i Grønland

USA formulerede selv krav til Thule-kontrakt

USA fik selv lov at formulere de krav, som Udenrigsministeriet stillede til US Air Force, da servicekontrakten for Thulebasen skulle fornyes. Dermed banede udenrigsministeren vejen for, at milliardkontrakten ikke gik til et grønlandsk selskab, men til et amerikansk datterselskab, der kan slippe for at betale skat i Danmark

Thulebasen spøger igen

Kim Kielsen, Grønlands nye politiske leder, varslede nye krav til USA under sit første besøg i København – og sagde ikke et ord om løsrivelse fra Danmark

Forældet dansk holdning til USA

Rapport lægger op til nytænkning af EU's sikkerhedspolitiske strategi, som hverken tilfredsstiller amerikanske eller europæiske interesser

Møller versus mig - og Obama

De våde øjne efter valget af Barack Obama tørrede pludseligt, da Per Stig Møller kaldte den kommende amerikanske præsident en sikkerhedspolitisk høg og åbnede muligheden for, at Danmark også under Obama kunne gå med i krigskoalitioner uden om FN. Hvad fik netop Per Stig Møller til at stille skarpt på en af de mest fatale beslutninger i USA's og Danmarks historie? Jeg måtte dykke ned i min gamle kasse fra tiden op til Irak-krigen - og fandt en knækket idealist, der vil have gjort alle os andre til kynikere

Mens isen smelter: 'Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget'

Afbrændingen af fossil energi får den grønlandske is til at smelte og bringer fangererhvervet i knæ. Spørgsmålet er, om oliereserverne under den smeltende is er vejen til at sikre et selvstændigt Grønland sin egen økonomi

Sider

Mest læste

  1. Miseren om Thulebasen og hvilket firma, der skal servicere den, bliver stadig mere belastende for udenrigsminister Martin Lidegaard – men måske findes en løsning i den større, arktiske logik
  2. IND IMELLEM er man stolt af at være dansker. Stolt af at besidde et forskningsmiljø, der kan præstere så samvittighedsfuld, grundig og samtidig alment tilgængelig historisk forskning som den, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) fredag lagde frem i sin enestående, 1100 sider store redegørelse om Grønland under den kolde krig...
  3. USA fik selv lov at formulere de krav, som Udenrigsministeriet stillede til US Air Force, da servicekontrakten for Thulebasen skulle fornyes. Dermed banede udenrigsministeren vejen for, at milliardkontrakten ikke gik til et grønlandsk selskab, men til et amerikansk datterselskab, der kan slippe for at betale skat i Danmark
  4. Selvstyret vil have mere håndfaste modydelser til gengæld for USA’s adgang til Grønland
  5. Katuaq er blevet hele Grønlands kulturhus med tætte bånd til både Norden og Nordamerika. Besøgstallet er allerede imponerende Kulturhus NUUK - Kulturhuset Katuaq er på kort tid blevet Grønlands stolthed og tilmed netop nævnt i en regeringserklæring, hvor det fastslås i et vigtigt kulturpolitisk afsnit, at Grønland skal bindes yderligere sammen gennem øgede radio- og tv-transmissioner fra huset, der i weekenden under hele Grønlands berettigede opmærksomhed fylder to år...
  6. »Det forudsættes, at ingen områder eller anlæg, som i medfør af nærværende overenskomst er stillet til rådighed for regeringen i Amerikas Forenede Stater, behøver at efterlades i den stand, hvori de forefandtes på det tidspunkt, da de således blev stillet til rådighed for nævnte regering...
  7. Den danske og den grønlandske miljøminister har i fællesskab besøgt USA’s militære affaldsdepot i Østgrønland og er enige om, at noget må gøres. Men de er tavse om det amerikanske ansvar. I dag er det politisk og moralsk snarere end juridisk, siger forsker
  8. Højesteretsdommer udgiver samtaler med de tvangsflyttede Thule-fangere op til højesteretssagen mod den danske stat