Sted

Thule

Anmeldelse
19. marts 2008

Mesteren fra Thule Lake

Nogle gange opstår de bedste historier på vej hen til bageren. Eller på vej ned til den koreanske købmand på hjørnet
Nogle gange opstår de bedste historier på vej hen til bageren. Eller på vej ned til den koreanske købmand på hjørnet
5. februar 2008

USA har frit spil til fangetransporter på Thule-basen

Danske og grønlandske myndigheder må ikke inspicere amerikanske fly på Thule-basen. Det møder skarp kritik fra Lars-Emil Johansen, MF for Siumut. Han kræver, at Grønland selv får lov til at styre sin udenrigspolitik
Ifølge en forsvarsaftale mellem USA og Danmark fra 1951 har hverken de grønlandske eller danske myndigheder ret til at gå om bord på basens amerikanske fly, når de mellemlander på Thule-basen.
18. januar 1997

To atompolitikker

IND IMELLEM er man stolt af at være dansker. Stolt af at besidde et forskningsmiljø, der kan præstere så samvittighedsfuld, grundig og samtidig alment tilgængelig historisk forskning som den, Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) fredag lagde frem i sin enestående, 1100 sider store redegørelse om Grønland under den kolde krig...
24. juni 1997

Nalagak og atomfængslet

"De seneste 40 års erfaringer viser desværre, at en aftale, der vedrører Grønland, ikke skal skrues sammen af Danmark og USA, men af Grønland og USA." Landsstyreformand Lars Emil Johansen til Ritzau DER BLIVER stadig flere Thule-sager...
24. august 1999

Sildeben i halsen

ORDET UNDSKYLD er ikke ét, der kommer let over menneskers læber. Det har det med at blive siddende som et sildeben i halsen. For den, der siger "undskyld", vedstår sig en skyld - og hvem har uden videre lyst til det? Hvad værre er, den undskyldende gør sig sårbar: Vil den krænkede tage mod undskyldningen og tilgive? Ellers er grunden lagt til nyt og inderligere nag...
21. september 1999

Ikke se, ikke høre

Der er intet overraskende i, at tidligere sprogofficer Hans Hækkerup ikke ved noget om det USA-kontrollerede overvågningsnetværk, Echelon. Fredag lod forsvarsministeren meddele, at han ligesom ministerkollega Frank Jensen hverken har set eller hørt noget til, at fem lande med USA og Storbritannien i spidsen har sat medhør på verdens telefonsamtaler, e-mails og faxkommunikation...
30. oktober 1999

Retur til Thule

USA forsøger at overtale Danmark til at lade en amerikansk radar på flyvebasen i Thule, Grønland blive moderniseret ..." Denne nyhed stod at læse i danske aviser for mere end tolv år siden...
26. februar 2000

Hovedet i busken

I SKÅLTALER og skrifter roses Danmark normalt for at føre en 'aktivistisk' udenrigspolitik. Vi benytter dygtigt småstatens mulighed for at promovere mærkesager - så som vægt på menneskerettigheder, et reguleret internationalt samfund, konfliktforebyggelse og fredsbevarelse i stedet for militær indsats...
2. august 2000

Lurepasserne

ET JA TIL ØMU'en betyder, at Danmark får medindflydelse på en politik, vi alligevel kommer til at føre." Ovenstående argument, sidst udtrykt af udenrigsminister Niels Helveg Petersen i en kronik i Information den 29...
6. februar 2001

Under USA’s skjold?

LÆNGE håbede europæiske politikere, at de amerikanske planer om at bygge et raketskjold, i Clinton-tiden kaldet National Missile Defense (NMD), var et problem, der ville gå over af sig selv...

Sider

 • Analyse
  29. januar 2015

  Danmark i Thule-klemme mellem Grønland og USA

  Miseren om Thulebasen og hvilket firma, der skal servicere den, bliver stadig mere belastende for udenrigsminister Martin Lidegaard – men måske findes en løsning i den større, arktiske logik
  Thulebasen fotograferet i 1995.
 • 10. november 1997

  Thule - en sag

  Underholdende og kritisk bog om Grønland i dansk sikkerhedspolitik - i journalistisk og ahistorisk fortolkning NY BOG En af de meget få danske journalister, som længe inden den såkaldte Thule-sag eksploderede i offentligheden i sommeren 1995 havde fattet mere end almindelig interesse for det amerikanske militærs aktiviteter i Grønland i efterkrigstiden, er TV-Avisens Poul Brink...
 • 3. november 2003

  Thule-fangernes skæbne

  Thule-sagens sidste kapitel begynder i dag ved Højesteret. Spørgsmål om større erstatning og retten til jorden under den amerikanske militærbase i Thule skal besvares
 • Interview
  15. april 2008

  Mens isen smelter: 'Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget'

  Afbrændingen af fossil energi får den grønlandske is til at smelte og bringer fangererhvervet i knæ. Spørgsmålet er, om oliereserverne under den smeltende is er vejen til at sikre et selvstændigt Grønland sin egen økonomi
  Afbrændingen af fossil energi får den grønlandske is til at smelte og bringer fangererhvervet i knæ. Spørgsmålet er, om oliereserverne under den smeltende is er vejen til at sikre et selvstændigt Grønland sin egen økonomi
 • Analyse
  12. januar 2015

  Thulebasen spøger igen

  Kim Kielsen, Grønlands nye politiske leder, varslede nye krav til USA under sit første besøg i København – og sagde ikke et ord om løsrivelse fra Danmark
  Kim Kielsen, Grønlands nye politiske leder, varslede nye krav til USA under sit første besøg i København – og sagde ikke et ord om løsrivelse fra Danmark
 • 21. januar 2015

  USA formulerede selv krav til Thule-kontrakt

  USA fik selv lov at formulere de krav, som Udenrigsministeriet stillede til US Air Force, da servicekontrakten for Thulebasen skulle fornyes. Dermed banede udenrigsministeren vejen for, at milliardkontrakten ikke gik til et grønlandsk selskab, men til et amerikansk datterselskab, der kan slippe for at betale skat i Danmark
 • Analyse
  10. september 2016

  Grønland kræver ny Thule-aftale

  Selvstyret vil have mere håndfaste modydelser til gengæld for USA’s adgang til Grønland
  USA er næppe til sinds at betale husleje til Grønland for at benytte Thule Air Base. Med 600 militære installationer uden for USA, er amerikanerne ikke interesseret i at skabe præcedens for, at de betaler for at have baser i udlandet.