Sted

Vipperød

Vej hist vej pist

MAT STEMNING indfandt sig i går i Rentekammersalen. En forventningsfuld presse var troppet op i dette fornemme barok-lokale i Kancellibygningen for at høre finansminister Thor Pedersen (V) og trafikminister Flemming Hansen (K) forelægge det, der vidtløftigt var bebudet som regeringens »Investeringsplan – de næste ti års offentlige investeringer«...

Skal betale for at bo i asylcenter

Et delt dobbeltværelse i et tidligere asylcenter til 3.500 kr. pr. måned. Det er tilbuddet til 100 polske avisbude, der skal bringe gratisaviser ud i København. Når danske arbejdere rejser ud for at arbejde i udlandet, er det normalt arbejdsgiveren, der stiller logi gratis til rådighed...

LÆSERDEBAT

Nedlæg kommunerne *Var det ikke en bedre idé at nedlægge kommunerne, der er uhyre ressourcetunge, og lade de nuværende amter bestå som storkommuner? I disse sparetider samt når nu alle partier har ildhu for en stærkere tilknytning til EU – og dermed en øget centralisering af magten – er det vel en reel mulighed at centralisere administrationen i Danmark bl...

LÆSERDEBAT

Økologisk hykleri I sin kommentar (Inf. den 2. august) anfører Martin Ågerup, at det er rent hykleri at kalde anvendelse af sprøjtemidler udvundet af planter for økologi, og  at »der er intet belæg for, at det skulle være mindre skadeligt for natur og mennesker at bruge sådanne sprøjtemidler frem for nyere syntetisk fremstillede, hvor man går målrette efter et bestemt skadedyr«...

LÆSERDEBAT

Skyer *Som dreng lå jeg evig/og udstrakt i græsset under skyernes flugt/Jeg støtter min ryg mod brændestablen og skyerne glider/over himlen Som jeg er de født/til at strejfe om og forlade alt/i al evighed Hugo Hørlych Karlsen Groft svigt af justitsministeriet Når justitsminister Lene Espersen med et pennestrøg frikender politimester Preben Aarø-Hansen i Frederikssund samt tilsynsrådet for groft sjusk og embedsmisbrug, med henvisning til at der er gået fem år, siden forsømmelserne fandt sted, tilsidesætter Lene Espersen alle gældende regler...

LÆSERDEBAT

Mellemøstlig presse skriver *Den amerikansk-britiske koalition, som besluttede at angribe Irak, talte meget om Saddam Husseins Irak, men ikke så meget om Iraks situation efter Saddam...

LÆSERDEBAT

Tid til at give op? Den 17. giver AG på lederplads udtryk for, at forbeholdene mod EU bør afskaffes så vi kan blive fri for flere afstemninger og få en friere debat. Som om debatten om EU er vigtigere end politikken der bliver ført...

LÆSERDEBAT

Kære Mads Qvortrup Det har længe anet mig, at danske kommunister gik ind for at spise børn. Nu venter jeg interesseret på, hvilke danskere De vil gøre ansvarlig for døde irakiske børn...

LÆSERDEBAT

Karantæne Henning Høeg Hansen skriver 26. april om, at det i visse epidemitilfælde kan være nødvendigt at indføre restriktioner med omfattende kontrol af rejsende ved Danmarks grænser...

LÆSERDEBAT

Vedvarende korstog mod Tvind 21. AUG. – Kære Information, som jeg holder så meget af. Hver morgen kommer jeg i højt humør, når jeg læser de mange intelligente og saglige tekster, I producerer...

Sider