Villy Søgaard

Seneste artikler af
Villy Søgaard
 • DF’s klimaskepsis er dybt paradoksal

  Det er overraskende, at Dansk Folkepartis klimaordfører kan mene, at den menneskelige indflydelse på klimaet er et spørgsmål om tro og hører hjemme i kirken, som han siger i Information den 11. august
 • Ulige grønne afgifter

  Det er fortjenstfuldt, at det fordelingsmæssige aspekt af de grønne afgifter får opmærksomhed, men uheldigt, hvis det fører til en afvisning af grønne afgifter som virkemiddel i miljøpolitikken
 • Marx kunne ikke spå, men han viste os, hvordan fremtiden bliver til

  Mens datidens økonomer fokuserede på mekanismer, som på papiret ville tillade systemet at køre i det uendelige, var Marx optaget af de indre ’modsigelser’, som ville få det til at bryde sammen. Den tankegang kan stadig bruges til at forstå fremtiden
 • Vil de offentligt ansatte skade velfærdsstaten, skal de holde kæft

  Forbedringer i den offentlige sektor opnås ikke uden faglig indsigt. Derfor er kvalitet og produktivitet faldet, efterhånden som generalister har indtaget hjørnekontorerne. Hvis de offentligt ansatte vil velfærdsstaten det godt, er det tid til et nødvendigt opgør med en ledelsestænkning, der har nået sin grænse
 • En kværulantisk vækstkritikers genmæle

  Kronikør Balder Asmussens tro på vækstens lyksaligheder minder om noget fra Verdensudstillingen i Paris i 1899. Siden kom som bekendt Titanics forlis, to verdenskrige og i det hele taget et 20. århundrede, hvor fremskridtstroen mistede sin uskyld.
 • Vismændenes præmis er forkert

  Det kan kun gå for langsomt med at nedbringe udledningen af drivshusgasser
 • Den Anden Kolde Krig

  Det er et spørgsmål om liv og død at forstå sin fjendes tankegang. Men i et klima, hvor den, der forstår modpartens tankegang, automatisk mistænkes for at dele den, har formidlingen af forståelsen trange kår. Budbringerens loyalitet betvivles. Landsretsdommen i Jensen-Dragsdahl-sagen har reelt blåstemplet et sådant karaktermord på Dragsdahl
 • Ensidigt fokus på konkurrence

  Bliver virksomheden for presset på økonomien, viger de langsigtede satsninger for hensynet til overlevelsen på kort sigt, og det økonomiske råderum for eksperimenter bliver for trangt. Den erkendelse er af uransagelige grunde ikke rigtig kommet med ind i kommissionsrapportens hovedtekst
 • Om hvad der virker

  Interviewet med Martin Paldam om ulandsbistandens effekt eller mangel på samme (den 19. september) kalder på et par kommentarer. Først og fremmest er der stor forskel på at kunne vise, at noget ikke virker, og på ikke at kunne vise at det virker...

Sider

Mest læste
 1. Det er et spørgsmål om liv og død at forstå sin fjendes tankegang. Men i et klima, hvor den, der forstår modpartens tankegang, automatisk mistænkes for at dele den, har formidlingen af forståelsen trange kår. Budbringerens loyalitet betvivles. Landsretsdommen i Jensen-Dragsdahl-sagen har reelt blåstemplet et sådant karaktermord på Dragsdahl
 2. Det er fortjenstfuldt, at det fordelingsmæssige aspekt af de grønne afgifter får opmærksomhed, men uheldigt, hvis det fører til en afvisning af grønne afgifter som virkemiddel i miljøpolitikken
 3. Det er overraskende, at Dansk Folkepartis klimaordfører kan mene, at den menneskelige indflydelse på klimaet er et spørgsmål om tro og hører hjemme i kirken, som han siger i Information den 11. august
 4. Mens datidens økonomer fokuserede på mekanismer, som på papiret ville tillade systemet at køre i det uendelige, var Marx optaget af de indre ’modsigelser’, som ville få det til at bryde sammen. Den tankegang kan stadig bruges til at forstå fremtiden
 5. Læserbrev
 6. Forbedringer i den offentlige sektor opnås ikke uden faglig indsigt. Derfor er kvalitet og produktivitet faldet, efterhånden som generalister har indtaget hjørnekontorerne. Hvis de offentligt ansatte vil velfærdsstaten det godt, er det tid til et nødvendigt opgør med en ledelsestænkning, der har nået sin grænse
 7. I både Øst- og Vesttyskland har der i årtier været lagt låg på nazismen, uden at det har hindret den i igen at stikke hovedet frem NAZI Spørgsmålet om ytringsfriheden også bør omfatte nazister har været rejst flere gange i Informations spalter, senest af Nikolaj Brint-Nielsen fra Rød Ungdom (Inf...
 8. Forskningsminister Helge Sander hævder i en kommentar den 31. maj, at fusioner af universiteterne vil sikre styrke og tyngde. Han tager desværre fejl. For det første er der ikke nogen stærk sammenhæng mellem størrelse og kvalitet...